درباره جهان آریا نت

شرکت جهان آریا نت در سال ۱۳۸۴ با هدف ارایه آخرین تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مخاطبین خود که شامل سازمان های بزرگ خصوصی و دولتی، واحدهای تجاری در سراسر
ایران تشکیل گردید.
بهره مندی مشتریان از پیش رفته ترین فناوری با کمترین هزینه از مهمترین اهداف این سازمان می باشد. اتکا به نیروی انسانی کارآمد و تعهد به بهبود مستمر در انجام فعالیت های سازمانی، این مهم را شدنی خواهد ساخت
و به ارتقای کیفی خدمات و جلب رضایت مشتریان و ذینفعان، خواهد انجامید.

خط مشی فکری

جهان آریا نت برای دستیابی به اهداف کیفی مندرج در در برنامه راهبردی خود، موارد زیر را به عنوان “خط مشی کیفیت” برگزیده است:

كاركنان ما به عنوان با ارزشترين دارايي هاي شركت ، مبناي رقابت پذيري ما را تشكيل مي دهند. در اين خصوص با توجه به توسعه فرهنگ كيفيت روي مشاركت، رشد و تعالي كاركنان از طريق آموزش هاي لازم سرمايه گذاري ميگردد.